Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Zážitkový workshop „Tak toto neprejde“

19. apríla 2018 sme v spolupráci s občianskym združením Post Bellum zorganizovali pre žiakov II. FLA workshop „Tak toto neprejde“. Žiačky sa atraktívnou a interaktívnou formou zoznámili s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou, s pojmami totalita, nedemokratické režimy, cenzúra, ľudské práva a ich porušovanie v 80-tych rokoch 20. storočia. Stali sa skupinou ľudí, intelektuálov, umelcov s rôznymi osobnými osudmi, ktorí sa stretli a rozhodli vytvoriť umelecké texty a vydať ich ako samizdaty. Lektori využívali praktiky vtedajšej doby a žiačky postupne zažívali prenasledovanie, vypočúvanie, cenzúru. Zaujímavosťou bolo, že lektori sa pri zostavovaní workshopu inšpirovali rozprávaním príbehov pamätníkov. Na záver, v riadenej spätnej väzbe, žiačky vyjadrili svoje pocity a názory:

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková