Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Výsledky prijímacích skúšok:

Odbor Farmaceutický laborant:


Odbor Zdravotnícky laborant:


Odbor Praktická sestra:


Odbor Masér: