Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Wellness pracovník – masérske služby


Jarný termín kurzu welness pracovník plánujeme otvoriť hneď, ako bude Ministerstvom školstva SR schválená prezenčná forma výučby.

Kurz v rozsahu 320 hodín ukončený osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania (číslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu: 3628/2019/56/1).

Frekvencia kurzu: 2-krát ročne (august, resp. február). Začiatok kurzu je vždy 30.8. kalendárneho roka (jesenný termín) a 7.2. kalendárneho roka (jarný termín).

Priebeh kurzu:

Cena kurzu: 600 € s DPH (možnosť splátok)

Odborný obsah v predmetovej skladbe:

Telefonický kontakt: 0911 554 545