Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Vedenie školy


Riaditeľ školy: PaedDr. Michal Straka
tel: 048/4724311 e-mail: michal.straka(zavináč)szsbb.eu

Zástupca riaditeľa školy: PhDr. Karol Kováč
tel: 048/4724315 e-mail: karol.kovac(zavináč)szsbb.eu

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Petra Ťažká
tel: 048/4724315 e-mail: petra.tazka(zavináč)szsbb.eu

Vedúci ekonomický zamestnanec: Mgr. Jarmila Šurianska
tel: 048/4724325 e-mail: jarmila.surianska(zavináč)szsbb.eu

Asistentka riaditeľa školy: Zuzana Kaššová
tel: 048/4724311 e-mail: zuzana.kassova(zavináč)szsbb.eu, skola(zavináč)szsbb.eu

Študijná referentka: Lucia Oravcová
tel: 048/4724314, 0903 492 202 e-mail: lucia.oravcova(zavináč)szsbb.eu

Administrátor školských databáz: Ing. Vladimíra Šebešová
tel: 048/4724330 e-mail: vladimira.sebesova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru masér: PhDr. Mgr. Marta Výbohová
tel: 048/4724317 e-mail: marta.vybohova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a zubný asistent:
PhDr. Karin Sýkorová
tel: 048/4724315 e-mail: karin.sykorova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru zdravotnícky laborant: Mgr. Jana Žabková
tel: 048/4724315 e-mail: jana.zabkova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci študijného odboru farmaceutický laborant: Mgr. Mária Majerová
tel: 048/4724326 e-mail: maria.majerova(zavináč)szsbb.eu

Vedúci predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích humanitných predmetov: PhDr. Karol Kováč
tel: 048/4724315 e-mail: karol.kovac(zavináč)szsbb.eu

Vedúci predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy: Mgr. Erik Nechala
tel: 048/4724338 e-mail: erik.nechala(zavináč)szsbb.eu

Školský psychológ: Mgr. Lucia Janigová
tel: 048/4724320 e-mail: lucia.janigova(zavináč)szsbb.eu

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Valeria Vallová
tel: 048/4724337 e-mail: valeria.vallova(zavináč)szsbb.eu

Školský poradca: PaedDr. Ľubica Betková
tel: 048/4724337 e-mail: lubica.betkova(zavináč)szsbb.eu

Koordinátor pre drogovú prevenciu: Mgr. Lucia Janigová
tel: 048/4724320 e-mail: lucia.janigova(zavináč)szsbb.eu

Metodik stredoškolskej odbornej činnosti: Mgr. Zuzana Sámelová
tel: 048/4724324 e-mail: zuzana.samelova(zavináč)szsbb.eu

Koordinátor enviromentálnej výchovy: Mgr. Michal Turok – Meceňo
tel: 048/4724327 e-mail: : michal.turokmeceno(zavináč)szsbb.eu

Koordinátor školského parlamentu: Mgr. Terézia Čipková
tel: 048/4724323 e-mail: terezia.cipkova(zavináč)szsbb.eu