Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdiumVážení zákonní zástupcovia uchádzačov o štúdium na SZŠ Banská Bystrica,
v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 29. apríla 2021 bod č. 3 ods. b.), nebudeme pri prijímacích skúškach požadovať od uchádzačov preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na COVID -19.
Celé znenie usmernenia MŠVVaŠ SR nájdete tuOdbor Farmaceutický laborant:

Odbor Praktická sestra:

Odbor Zdravotnícky laborant:

Odbor Masér:


Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu chémia v odbore farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant.

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva chémie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu biológia pre odbory masér a praktická sestra

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva biológie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

Na prijímacích skúškach nie je dovolené používať tabuľku periodickej sústavy prvkov, kalkulačku a prehľad vzorcov.