Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školský špeciálny pedagóg


Mgr. Valeria Vallová
tel.: 048/4724337
e-mail: valeria.vallova(zavináč)szsbb.eu

Konzultačné hodiny:

Individuálne konzultácie pre žiakov, rodičov a učiteľov je potrebné nahlásiť osobne - kabinet výchovného poradcu, alebo telefonicky na čísle 048 / 472 43 37, 24 hodín vopred.

Oznamy školského špeciálneho pedagóga:

Pokyny pre úpravu podmienok prijímacích skúšok a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na SZŠ
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) na SZŠ
Žiadosť o vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu

Podporné opatrenia:

Žiadosť o poskytnutie podporného opatrenia - plnoletý žiak
Žiadosť o poskytnutie podporného opatrenia - neplnoletý žiak
Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia - plnoletý žiak
Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia - neplnoletý žiak