Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Správy


Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2022/2023

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2021/2022

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2020/2021

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2019/2020

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2018/2019

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2017/2018

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2016/2017

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2015/2016

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2014/2015

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2013/2014

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2012/2013

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2011/2012

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2010/2011

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2009/2010

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2008/2009

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2007/2008

Správa výchovno - vzdelávacej činnosti školy za rok 2006/2007