Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktualizačné vzdelávanie

Školský rok 2022/2023

Program aktualizačného vzdelávania na školský rok 2022/2023

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania na školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Program aktualizačného vzdelávania na školský rok 2021/2022

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania na školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021

Program aktualizačného vzdelávania na školský rok 2020/2021

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania na školský rok 2020/2021

Školský rok 2019/2020

Program aktualizačného vzdelávania na školský rok 2019/2020

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania za školský rok 2019/2020