Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Komisie študijných odborov


Komisia študijného odboru masér:

Vedúci študijného odboru: PhDr. Mgr. Marta Výbohová
Členovia:

Komisia študijného odboru praktická sestra a zubný asistent:

Vedúca študijného odboru: PhDr. Karin Sýkorová
Členovia:

Komisia študijného odboru zdravotnícky laborant:

Vedúca študijného odboru: Mgr. Jana Žabková
Členovia:

Komisia študijného odboru farmaceutický laborant:

Vedúca študijného odboru:: Mgr. Mária Majerová
Členovia:

Komisia všeobecno-vzdelávacích humanitných predmetov:

Vedúci komisie všeobecno-vzdelávacích humanitných predmetov: PhDr. Karol Kováč
Členovia:

Komisia všeobecno-vzdelávacích prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy:

Vedúci komisie všeobecno-vzdelávacích prírodovedných predmetov a telesnej výchovy: Mgr. Erik Nechala
Členovia: