Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE V BANSKEJ BYSTRICI

Termín konania: 06.12.2021

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium,

Aj v tomto školskom roku sme pre vás pripravili informácie o našej škole a o študijných odboroch, v ktorých sa môžete u nás vzdelávať. Pretože aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku nám nedovoľuje zorganizovať Deň otvorených dverí prezenčnou formou, ponúkame Vám možnosť spojiť sa s nami v online priestore.

Výchovná poradkyňa školy a odborní učitelia Vám predstavia jednotlivé študijné odbory, profilové predmety, priestory a odborné učebne, v ktorých sa žiaci vzdelávajú. Dozviete sa tiež o projektoch, do ktorých sa môžete zapojiť, o uplatnení našich absolventov v praxi a o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v školskom roku 2022/2023 otvárame nový štvorročný študijný program v dennom štúdiu – „zubný asistent“ (ZUA).

Ak sa videokonferencie nemôžete zúčastniť, navštívte webovú stránku našej školy, kde si môžete prečítať aktuálne informácie o prijímacom konaní a kritériách, ktoré by ste mali splniť, aby ste sa mohli stať žiakmi našej školy.

Odkaz na online deň otvorených dverí: https://jitsi.szsbb.eu/DOD2021

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Harmonogram


Študijný odborČas pripojeniaVýchovná poradkyňa: PaedDr. Ľubica Betková
Školská psychologička: Mgr. Lucia Janigová
Odborný učiteľŠkolská špeciálna pedagogička:
Mgr. Valéria Vallová
ÚVOD7.50 - 8.00pripojenéodpojenýodpojená
Farmaceutický laborant8.00 - 10.00pripojené8.30 – 9.00
Mgr. Fodorová
odpojená
Zdravotnícky laborant8.00 - 10.00pripojené9.30 – 10.00
Mgr. Žabková
9.00 – 10.00
FL/ZL
Praktická sestra10.10 - 11.10pripojené10.40 – 11.10
Mgr. Zádrapová
odpojená
Zubný asistent11.20 - 12.20pripojené11.50 – 12.20
PhDr. Ružičková
odpojená
Masér13.00 - 14.00pripojené13.30 – 14.00
PhDr. Výbohová
odpojená
Integrácia žiakov so ŠVVP14.00 - 15.00pripojenéodpojený14.00 – 15.00
PS/ZUA/MAS

Bulletin školy pre rok 2022/2023

Buletin SZŠBB 2020 Slide1

Buletin SZŠBB 2020 Slide2

Buletin SZŠBB 2020 Slide3

Buletin SZŠBB 2020 Slide4

Buletin SZŠBB 2020 Slide5

Buletin SZŠBB 2020 Slide6

Buletin SZŠBB 2020 Slide7

Buletin SZŠBB 2020 Slide8