Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne študijné odbory:


AKTUÁLNA INFORMÁCIA K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Banskobystrický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ školy, zverejní na svojom webovom sídle do 30.11.2022 informáciu o určení najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024.