Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne študijné odbory:


AKTUÁLNA INFORMÁCIA K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici bude pre školský rok 2024/2025 prijímať uchádzačov o štúdium do nasledovných študijných odborov:

Denné štúdium:


Študijný odbor Kód študijného odboru Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov
 Farmaceutický laborant / Farmaceutická laborantka  5311 M  4 roky 1 30
 Masér / Masérka 5370 M  4 roky 1 30
 Praktická sestra  5361 M  4 roky 2 60
 Zdravotnícky laborant / Zdravotnícka laborantka  5308 M  4 roky 1 30