Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Zážitkový workshop – Nežná zmena

11. novembra 2021 sme si v našej škole v spolupráci s organizáciou Post Belllum pripomenuli blížiace sa 32. výročie Nežnej revolúcie zážitkovým workshopom. Zúčastnili sa ho žiaci II. FLB triedy. Prostredníctvom hrania rolí, cez príbehy obyčajných ľudí, sa oboznámili so spoločenskou atmosférou konca 80–tych rokov 20. storočia v totalitnom Československu. Stali sa obyvateľmi bytového domu, členmi rodín a socialistickej spoločnosti. Plnili rôzne úlohy a postupne si utvárali predstavu o tom, čo ľudia prežívali, ako sa cítili, aké mali túžby, aké predstavy mali o svete pred, počas a po Nežnej revolúcii 89'. Na základe postáv, ktoré vo workshope predstavovali, sa aktívne zapájali do novembrových udalostí. Niektorí bojovali za zmeny v spoločnosti, iní obhajovali výdobytky socializmu a ďalší v obavách a strachu volili taktiku vyčkávania.

V záverečnej spätnej väzbe žiaci spolu s lektormi rozoberali, čo nové sa dozvedeli o situácii v Československu pred pádom totality i počas revolúcie. Pripomenuli si, že nie je možné pozerať na minulosť len v čiernobielom ponímaní, ale hodnotiť konanie ľudí cez ich konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzali. Zhodli sa v tom, že doba bola nedemokratická, popierala ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí.

Žiaci hodnotili workshop pozitívne, bol urobený hravou formou a dozvedeli sa veľa nových informácií.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková