Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Workshop Rozhodovanie

4. apríla 2023 sa prváci z odboru farmaceutický laborant zúčastnili workshopu Rozhodovanie. Lektori z organizácie Post Bellum Lucia Rossová a Andrej Klobučník na pozadí dobových reálií predstavili fungovanie zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom hrania rolí, zároveň žiakom priblížili tému migrácie.

V prvej časti workshopu sa žiaci stali predstaviteľmi parlamentu medzivojnového obdobia v 30-tych rokoch 20. storočia, ktorý stál pred zásadnými rozhodnutiami. V druhej časti prežívali príbeh židovského dievčaťa. Pochopili, že rozhodovania, ktoré robili v roli politických strán sú veľmi podobné ako rozhodovania, ktoré museli urobiť ako jednotlivci, ale obrovský rozdiel je v tom, že cez rozhodovanie konkrétnej osoby sa dá nazerať na politické rozhodnutia úplne inak.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková