Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Verejná zbierka pre Úsmev ako dar 2015

V dňoch 10. – 17. 12. 2015 organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar verejnú zbierku v Banskobystrickom kraji. Zbierka sa konala v uliciach mesta a vo verejne prístupných priestoroch najväčšieho nákupného centra v Banskej Bystrici.

Do zbierky sa zapojilo aj 10 žiačok z našej školy. V utorok 15. decembra dobrovoľníčky z II. ZA a II. FLB triedy, oblečené v tričkách s logom spoločnosti Úsmev ako dar, vyšli do ulíc mesta a neodradilo ich ani pochmúrne počasie a nepríjemná zima. Za dobrovoľný finančný príspevok odmeňovali darcov nálepkou - srdiečkom (symbolom spoločnosti Úsmev ako dar) a ďakovnou pohľadnicou.

Výťažok zbierky bude použitý napr. na nákup nevyhnutných potravín, liekov, hygienických potrieb, na vyplatenie elektriny, vyplatenie obedov v škole či poplatkov v materskej škole, na vybavenie a nutné opravy komunitných centier v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote.

Verejné zbierky sú pre našich žiakov – dobrovoľníkov podnetom pre formovanie ich zmyslu pre solidaritu, charitatívne cítenie a pomáhajú kultivovať ich mladú osobnosť v zmysle otvárania srdca pre tých, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková