Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Odborná exkurzia UNIPHARMA

Dňa 24.04.2012 sa 38 študentov odboru farmaceutický laborant zúčastnilo exkurzie v distribučnej spoločnosti Unipharma, a.s. Prievidza.

Program exkurzie:

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.