Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Svetový deň výživy 2013 na SZŠ Banská Bystrica

16. október sa spája s pomenovaním Svetový deň výživy. Pri príležitosti tohto dňa sme na SZŠ v Banskej Bystrici 17.10.2013 usporiadali pre žiakov zaujímavú prednášku. Dôležité informácie ohľadom správneho zloženia stravy, energetickej hodnoty potravín, vplyvu potravín na vznik chronických neinfekčných chorôb a mnohé ďalšie zaujímavosti žiakom školy poskytla vedúca Odboru hygieny výživy RÚVZ MUDr. I. Sedliačiková, MPH a pán Hubinský z firmy alfa BIO. Prezentácia bola spojená s ochutnávkou produktov firmy alfa BIO.

Autor: Mgr. Markéta Zádrapová