Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Projekt k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

8. decembra 2015 sme v našej škole realizovali projekt venovaný osobnosti Ľudovíta Štúra. V tomto roku uplynulo 200 rokov od narodenia tejto výnimočnej osobnosti našich národných dejín.

Projektu sa zúčastnili žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. Na úvod sa prítomným prihovorila Katarína Bosmanová, žiačka IV. FLB, ktorá vo svojom prejave vyzdvihla Ľudovíta Štúra ako politika, publicistu, jazykovedca a spisovateľa, ktorý veril a konal v pravde, boril sa so životom, žil a pracoval pre svoj národ. Podrobnejšie sa so životom a dielom Ľudovíta Štúra žiaci oboznámili prostredníctvom hraného dokumentárneho filmu. Po filme nasledovala diskusia. Žiaci mali možnosť vyjadriť svoj názor na film a celkovo aj na osobnosť samotného Štúra. Na záver jednotlivé tímy utvorené podľa tried riešili kvíz. Víťazmi kvízu sa stali žiaci III.FLB triedy.

Hodnoty, ktoré vyznával Ľudovít Štúr sú nadčasové, veril im, presadzoval ich a v ich duchu konal. Jeho život, skutky patria do našich učebníc a určite môžu byť inšpiráciou mladej generácii, lebo povedané jeho vlastnými slovami: „Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov.“

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková