Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Studentlab 2019

Dňa 20.11.2019 usporiadala Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola v Ústí nad Labem XXIII.. ročník celoštátnej konferencie zdravotníckych laborantov a laboratórnych asistentov s medzinárodnou účasťou STUDENTLAB 2019.

Prehliadka súťažných aj nesúťažných prác autorov zo zdravotníckych škôl z Prahy, z Plzne, z Olomouca, z Jihlavy, z Českých Budějovíc, z Karlových Varov, z Brna, z Ústí nad Labem, z Trenčína, z Bratislavy a odborníkov z rôznych špecializovaných pracovísk sa konala v kinosále Kultúrneho domu v Ústí nad Labem.

Našu školu reprezentovali žiačky študijného odboru zdravotnícky laborant Dominika Kytková s prácou na tému „Hemostáza pri ochoreniach pečene“ a Anna Mária Uhlárová s témou „Celiakálna sprue“.

Prezentácie študentov boli hodnotené odbornou komisiou zostavenou z odborníkov pracujúcich v klinických laboratóriách.

V konkurencii 17 súťažných prác žiakov z českých a slovenských stredných ale aj vyšších zdravotníckych škôl, naše žiačky nezískali popredné umiestnenie, ale ich práce boli na vysokej odbornej úrovni a dôstojne reprezentovali našu školu.

Autor: Mgr. Zuzana Sámelová