Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

ŠTUDENTLAB 2009

Súťažná prehliadka prác študentov odboru zdravotnícky a farmaceutický laborant.

Názvy súťažných prác:

Počas podujatia odzneli aj prednášky hostí:

Autor: Mgr. Jana Žabková