Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Seminár žiakov odborov Farmaceutický laborant a Zdravornícky laborant

Seminár žiakov študijných odborov farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant sa uskutočnil na Strednej odbornej škole zdravotníckej v Banskej Bystrici dňa 21.10.2008. Seminára sa zúčastnili žiaci troch zdravotníckych škôl zo Slovenskej republiky (SOŠZ Banská Bystrica, SOŠZ Trenčín, SOŠZ Bratislava) v počte 250 účastníkov. Odborným garantom seminára bol MUDr. Drahoslav Gábor. Na seminári bolo prezentovaných 17 prác žiakov týchto študijných odborov. Víťazkou sa stala žiačka Soňa Gračková zo SOŠZ Trenčín s prácou Očianka – potešenie pre oči, na II. mieste sa umiestnil Richard Režný zo SOŠZ Trenčín s prácou Variabilita obsahových látok ľubovníka bodkovaného počas vegetatívneho roka v oblasti Považského Inovca a na III. mieste sa umiestnili študentky SOŠZ Banská Bystrica Martina Machková a Lenka Majerová s prácou Anatómia, histológia a fyziológia obličky.

Na záver seminár obohatili 3 prezentácie lekárov na tému transplantácie obličky z rôznych pohľadov.