Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Exkurzia do Osvienčimu 2018

Rekordný počet osôb - 2,053 milióna - vlani navštívil múzeum v bývalom nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore v Osvienčime a Osvienčime-Brezinke. 25. októbra 2018 si múzeum prezreli aj žiaci prvých a druhých ročníkov našej školy. Všetko, o čom sa učili, čo videli vo filmoch s tematikou holokaustu, zrazu získalo reálnu podobu. Predmety, ktoré sa v barakoch nachádzali (okuliare, hrebene, kufre, vlasy...) patrili skutočným ľuďom, oklamaným prísľubom nového a lepšieho života. Prehliadka a rozprávanie sprievodcov o neľudských podmienkach v koncentračnom tábore vyvolalo rôzne pocity - ľútosť, úctu, súcit, ale aj strach a odpor. No mnohí si uvedomili, aký majú úžasný život a aké majú šťastie, pretože majú rodinu, môžu študovať, cestovať a majú nádej na budúcnosť, ktorú väzni príchodom do tábora smrti stratili.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková, Mgr. Viera Kobelová