Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

V utorok 27.novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa prihlásilo 25 žiakov. Súťaž pozostávala z písomného testu, ktorý preveril schopnosti všetkých súťažiacich v štyroch oblastiach – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorá sa skladala z dvoch častí – obrázkový príbeh a „role-play“. Po vyhodnotení a sčítaní všetkých bodov komisia určila nasledovné poradie:

  1. miesto: Patrik Bartelt, IV.ZL
  2. miesto: Simona Štefková, I. FL
  3. miesto: Alžbeta Kočvarová, II.ZL

V okresnom kole bude našu školu reprezentovať Patrik Bartelt, IV.ZL.

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým prihláseným za účasť.

Autor: Mgr. Jana Kolláriková