Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Budúci farmaceutickí laboranti bodovali!

11.decembra 2012 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie edukačných grantov Nadácie Zentiva. Na podujatí nechýbali ani študenti odboru farmaceutický laborant Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici.

10 najlepších študentov 3. a 4. ročníka odboru sa ešte v septembri zúčastnilo odborného seminára organizovaného farmaceutickými spoločnosťami Zentiva a Sanofi. Téma seminára bola Voľnopredajné lieky – cesta šetrenia verejných zdrojov . Vybraní študenti mali za úlohu vypracovať seminárne práce na jednu z ôsmich tém.

Z 50 seminárnych prác z celého Slovenska postúpili medzi 15 najlepších aj štyri, ktorých autormi boli budúci farmaceutickí laboranti zo SZŠ BB. Školu v decembri, teda, reprezentovali Zuzana Fujaková a Lenka Tranová s témou Návrh štandardných terapeutických postupov pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu voľnopredajnými liekmi, Eva Marková s témou Konzultačné centrum pre pacientov – jeho využitie v lekárni a Andrej Zátroch s témou Aké sú najžiadanejšie lieky viazané na lekársky predpis, ktoré si pacienti v lekárni žiadajú „bez receptu“.

Z 15 najlepších prác vybrala odborná porota 10, ktorých autori boli odmenení edukačným grantom v hodnote 1 000€. Medzi 10 najlepších prác sa prebojoval aj Andrej Zátroch, ktorý získal edukačný grant.

Autor: Andrej Zátroch