Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Beseda s „nenápadným hrdinom“ Ľubomírom Boďom

Medzi nami žijú ľudia, ktorí v časoch komunistickej totality trpeli. Na ich osudy sa často zabúda. Nám sa podarilo takéhoto „nenápadného hrdinu“ nájsť a sprostredkovať jeho príbeh aj našim žiakom. 26. apríla 2018 sa s pánom Ľubomírom Boďom stretli na besede žiaci I.FL, II. FLA, I.ZL a I.ZA. Pán Boďa, napriek svojmu pokročilému veku - 86 rokov, bol ochotný hovoriť o tom, ako komunistická moc ovplyvnila jeho život a život celej jeho rodiny.

Začal študovať na vysokej škole v Bratislave, ale prišiel mu povolávací rozkaz. Povedali mu, že ak okamžite nenarukuje, vyhlásia ho za zbeha a odsúdia na vojenský súd. Podľa jeho slov - zamrzol mu úsmev na zbytok života. Narukoval do Pomocných technických práporov (PTP) v roku1952. Po dvoch rokoch ho prepustili do civilu, no život jeho rodiny bol naďalej veľmi ťažký. Oficiálne im skonfiškovali pôdu, dom a hospodárske budovy a vyštvali ich z dediny. Stali sa bezdomovcami. Museli začínať úplne od začiatku. Prišli do Zvolena, najprv bývali v drevenom baraku a postupne si postavili svojpomocne rodinný dom. Ľubomír sa pokúšal opäť dostať na vysokú školu, ale bolo to beznádejné. Poznačený komunizmom bol podobne ako ostatní „pétepáci“ celý život.

Oral history alebo hovorená história pomáha žiakom poznávať dejiny zaujímavejším spôsobom a sú ochotní viac veriť osobnej spomienke pamätníka ako sprostredkovaným poznatkom, ktoré získavajú pri výklade učiteľa.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková