Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Zentiva: Voľnopredajné lieky - cesta k šetreniu verejných zdrojov na lieky

Seminára organizovaného spoločnosťou Zentiva sa mohli zúčastniť študenti odboru farmaceutický laborant. Zo všetkých zúčastnených študentov so seminárnymi prácami mohlo postúpiť 15 prác a do úplného finále 10 prác. Študenti, ktorí sa dostali do 10-tky najlepších, získali výlet do výrobného závodu Zentiva v Českej republike.

Som študentkou 3. ročníka SZŠ v Banskej Bystrici. Zaujala ma táto ponuka a tak som sa prihlásila aj ja. Pridalo sa ku mne ešte päť spolužiačok a štyri štvrtáčky. V utorok (1. 10. 2013) prišiel pre nás mikrobus a spolu s pani profesorkou Mackovou a pani profesorkou Majerovou nás odviezol až pred vchod hotela Lindner v Bratislave, kde nás čakal dvojdňový pobyt. Prvý deň sme mali rôzne prednášky týkajúce sa predaja liekov, zásobovania liekmi, etiky v povolaní FL a rôzne ďalšie, ktoré nám prednášali či už profesori z farmaceutickej fakulty alebo odborníci z praxe. Spolu so spolužiakmi z ostatných škôl sme počúvali prednášky až do 16.20 hod. Potom sme mali voľný program. Na druhý deň nás čakali ďalšie prednášky a cross - selling s českou doktorkou farmácie. Dostali sme na výber z ôsmich seminárnych tém, ktoré sme mali do 24. 11. 2013 poslať do Zentivy. Vybrala som si tému Reklama na lieky v prostredí verejnej lekárne a jej vplyv pri zlepšovaní zdravia. Túto tému som si vybrala, pretože už len jej názov vyvolával vo mne rozpor. Reklama v lekárni slúži k zlepšeniu zdravia pacienta, ale je aj veľmi silným marketingovým nástrojom. Spolupracovala som s Lekárňou Matky Terezy v Námestove, v ktorej praxujem. Práci som obetovala dosť času, ale malo to zmysel.

Týždeň po odovzdaní každému prišiel spätný e-mail s krátkym textom: postupuješ/nepostupuješ. Postúpila som do pätnástky najlepších prác spolu s jednou štvrtáčkou z našej školy.

11. 12. 2013 sme sa všetci postupujúci opäť stretli v hoteli Lindner pri prezentácii prác. Po konečnom odprezentovaní všetkých prác prišlo vyhodnotenie. Dostala som sa do desiatky najlepších a vo februári ma čaká výlet do Čiech.

Bola to pre mňa skvelá skúsenosť a určite by som sa zúčastnila ešte raz. Neľutujem, že som tomu venovala čas, lebo práca mi priniesla veľa nových informácií v mojom odbore.

Autor: Mária Paliderová (III. FL - 2013/2014)