Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

XXII. ročník MEMORIÁLU MILANA PODHRADSKÉHO

Volejbalového turnaja zamestnancov škôl mesta Banská Bystrica

Dňa 14. novembra 2013 sa uskutočnil XXII. ročník volejbalového turnaja zamestnancov škôl - Memoriál Milana Podhradského. Účastníkov privítal PaedDr. Michal Straka, riaditeľ SZŠ v Banskej Bystrici a taktiež Ing. Ľubomír Podhradský, syn zosnulého Milana Podhradského.

Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev zložených zo zamestnancov základných, stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a okolia, do hry sa aktívne zapojilo 73 hráčov. Zápasy sa odohrávali v dvoch skupinách, v telocvični Obchodnej akadémie, Tajovského 30 a na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25 v Banskej Bystrici.

Celkovým víťazom a držiteľom putovného pohára sa napokon po vyčerpávajúcom boji stala Stredná zdravotnícka škola spolu so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša, druhé miesto ostalo Základnej škole Sama Cambela v Slovenskej Ľupči. Tretie miesto po kvalitných výkonoch obsadilo spojené družstvo Gymnázia J. G. Tajovského a Gymnázia Andreja Sládkoviča.

Najlepším hráčom turnaja sa stal Ondrej Ďuriak zo Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša a za najlepšiu hráčku turnaja bola vyhlásená Eva Ľuptáková zo ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči.

Organizačne turnaj zabezpečila Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, ktorá zároveň prisľúbila organizáciu aj v nasledujúcom roku. Ako potvrdili záverečné slová spoluzakladateľa turnaja Mariána Kučeru, je evidentné, že napriek odhodlaniu stálych účastníkov sa turnaja každoročne zúčastňuje menej a menej družstiev. Preto veríme, že tradícia tohto Memoriálu sa zachová aj v budúcnosti.

Autori: Ľubica Betková, Ján Krafčík