Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

III. ročník súťaže záchranárskych posádok - LEŠŤ

Občianske združenie Salus Vitalis požiadalo našich študentov ako figurantov na III. ročník súťaže záchranárskych posádok v priestore Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť na tému – „Nemocnica a pacient – súčasť zdravotníckeho zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb“.

Súťaž bola zameraná na spoluprácu a edukáciu zdravotníckych záchranárov a zložiek IZS pri hromadných nehodách.

Odborné podujatie sa konalo v termíne od 25.-26.4. 2013 v priestore ÚŠZV MO SR v Lešti.

Podujatia sa zúčastnili študenti II. III. a IV. ročníka v odbore ZA v počte 25 a dvaja pedagogickí zamestnanci.

Cieľom našich študentov bolo správne odprezentovať modelové situácie hromadného nešťastia, súčasťou čoho bolo aj maskovanie rán, ktoré odborne vykonávali študenti lekárskej fakulty. Študenti svoju prácu vykonávali naozaj veľmi statočne aj napriek tomu, že cvičenie prebiehalo do neskorých nočných hodín a začínalo len po dvojhodinom spánku. Napriek únave a vyčerpaniu medzi deťmi panovala neustále veselá nálada a vzájomné podporovanie sa v aktivitách. Z pedagogického pohľadu hodnotíme túto akciu veľmi pozitívne, študenti boli disciplinovaní, čím prispievali k vzájomnej pohode a bezproblémovému priebehu.

Snáď najväčšou odmenou boli pozitívne ohlasy od členov vojenského útvaru a nezabudnuteľné spomienky, ktoré si zdokumentovali na fotkách.

Autor: Mgr. Miroslava Ružičková, Mgr. Alexandra Tauferová