Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

LAB academia 2013

Dňa 05. 11. 2013 sa v aule našej školy uskutočnil už 6. ročník súťažnej prehliadky prác študentov odboru zdravotnícky a farmaceutický laborant LAB academia 2013. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia SZŠ Bratislava, SZŠ Trenčín, SZŠ Košice a SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem. Žiaci odprezentovali spolu 15 súťažných prác na rôzne odborné témy ako aj práce, s ktorými sa zúčastnili krajských prehliadok SOČ.

Odborným garantom LAB academie bol MUDr. Drahoslav Gábor, ktorý podujatie hodnotí nasledovne: „Prednesené práce boli na vynikajúcej úrovni u všetkých zúčastnených, nielen u víťazov. Pozitívna bola účasť všetkých zdravotníckych škôl zo Slovenska a prínosom sa ukázala účasť SZŠ a VZŠ v Ústí nad Labem. Tento ročník len dokázal, že systematická práca prináša pozitívne výsledky v zmysle prípravy práce aj jej prezentácie a treba sa len tešiť na pokračovanie celej akcie.“

V odbore zdravotnícky laborant získala 1. miesto Petra Švarná zo SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem s prácou na tému „Steroidní Diabetes mellitus“. 2. miesto patrí Paule Stretavskej zo SZŠ Košice a jej práci na tému „Infarkt myokardu z klinicko – biochemického hľadiska“. Tretie miesto získala práca Silvie Hanzesovej zo SZŠ Košice na tému „Hemofília A“ ako aj práca Andreja Soósa zo SZŠ Trenčín „Monitorovanie poškodenia obličiek u diabetikov“.

V odbore farmaceutický laborant porotu najviac zaujala práca Noemi Hurbanovej zo SZŠ Košice na tému „Prírodná kozmetika“. Druhé miesto získala Lenka Tranová zo SZŠ Banská Bystrica a jej práca „Utajované chemoterapeutikum z prírody“. Na treťom mieste sa umiestnili dve práce: „Peľová alergia“, ktorú odprezentovala žiačka zo SZŠ Trenčín a „Význam prevencie a ošetrenia zubného kazu v mliečnom chrupe“, ktorú si pripravila Zuzana Fujaková zo SZŠ Banská Bystrica.

Pre účastníkov podujatia a víťazov boli pripravené vecné ceny, ktoré do súťaže venoval Banskobystrický samosprávny kraj ako aj Rada rodičov našej školy.

Všetkým zúčastneným, ako aj sponzorom, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky LAB academie.

Autor: Mgr. Janka Žabková