Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

LAB academia 2011

Dňa 29.11.2011 sa uskutočnil 4. ročník súťažnej prehliadky prác študentov odboru zdravotnícky a farmaceutický laborant LAB academia 2011. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia SZŠ Bratislava, SZŠ Trenčín a SZŠ Košice. Žiaci odprezentovali celkom 21 súťažných prác na rôzne odborné témy. Podujatie taktiež podporila PharmDr. Jana Šoltésová s prednáškou na tému „Farmakobiochémia“ a PharmDr. Vasil Šatník, PhD. s témou „3-omega mastné kyseliny v procese nutričnej farmakoterapie.

Odborným garantom LAB academie bol MUDr. Drahoslav Gábor. Porotu v odbore ZL spolu s ním tvorili MUDr. Zdenka Scholtzová (SZŠ Košice) a RNDr. Antónia Mrlianová (SZŠ Trenčín). V odbore FL pracovali v porote PharmDr. Monika Ondrejová (SZŠ Bratislava), RNDr. Ivana Mišíková (SZŠ Trenčín) a Mgr. Viera Macková (SZŠ Banská Bystrica). Porotcovia mali ťažkú úlohu z veľmi pekne pripravených a odprezentovaných prác vybrať tie najlepšie. Nakoniec sa dohodli na nasledovnom umiestnení.

V odbore zdravotnícky laborant získala 1. miesto Valéria Luptáková zo SZŠ Banská Bystrica s prácou na tému „Infekcie kože a rán, abscesy a osteomyelitída vyvolané Staphylococcom aureus“. 2. miesto patrí Gabriele Molitoriszovej zo SZŠ Košice a jej práci na tému „Funkčné vyšetrenie obličiek“. Tretie miesto získala práca Dominiky Harvánkovej zo SZŠ Trenčín na tému „Anémie“.

V odbore farmaceutický laborant porotu najviac zaujala práca Radky Kolembusovej zo SZŠ Bratislava na tému „Vplyv daunorubicínu na hmotnosť normotenzných a hypertenzných potkanov“. Druhé miesto získala Anna Wetterová zo SZŠ Košice a jej práca „Produkcia medu“. Na treťom mieste sa umiestnila práca na tému „ Prínos nanotechnológií k terapii rakoviny“, ktorú odprezentoval Martin Pisár zo SZŠ Banská Bystrica.

LAB academia sa už tak po štvrtýkrát stala príležitosťou na vzájomné stretnutie nielen žiakov, ale aj pedagógov a dúfame, že sa stala aj inšpiráciou pre ďalších študentov.

Autor: Mgr. Jana Žabková