Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Návšteva Krakova

Dňa 23. októbra 2013 žiaci odboru ZL a ZA (3. ZL, 1. ZL, 1. ZA ) spolu so svojimi triednymi profesorkami navštívili mesto Krakov. Inšpiráciou pre túto návštevu bola naša žiačka Izabela Kwietniewska, ktorá je pôvodom z Poľska. Realizáciu tejto jednodňovej historickej exkurzie zabezpečovala vyučujúca klinickej mikrobiológie RNDr. Elena Ollerová a vyučujúca biológie a chémie Mgr. Marta Martvoňová.

Navštívili sme zachovalý a rozsiahly hrad Wawel, kde sme prešli kráľovské komnaty a dračiu jamu. Sprievodné slovo z poľštiny tlmočila Izabela do slovenčiny. Wawel má približne desať vstupov a každý je spoplatnený. Naša krátka návšteva nám neumožnila jeho kompexnú prehliadku.

Miestnu atmosféru sme potom za krásneho slnečného počasia vychutnávali na Malom rynku. Boli by sme radi navštívili aj Glówny rynek a Kazimierz, ale čas nám to nedovolil. Bodkou za Krakovom bolo (na žiadosť žiakov) obchodné centrum Zakopianka.

Tešilo nás, že touto cestou sme mohli prezentovať náš vzťah k poľskému národu, a takto ho viac spoznávať aj vďaka našej žiačke Izabele.

Autor: RNDr. Elena Ollerová