Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Konferencia odboru zdravotnícky asistent 2017

Dňa 5. 4. 2017 sa na pôde našej školy uskutočnil piaty ročník celoslovenskej konferencie žiakov v odbore zdravotnícky asistent. Tento rok bola hlavnou témou starostlivosť o pacienta s ochorením hornej časti tráviaceho traktu. Podujatia sa zúčastnili žiaci a učitelia z 15 stredných zdravotníckych škôl.

Konferenciu otvoril svojim príhovorom zástupca riaditeľa školy PhDr. Karol Kováč a vedúca predmetovej komisie odboru ZA PhDr. Karin Sýkorová. Našu školu reprezentovali žiaci 2. ZA triedy Andrej Šahin a Rebeka Šarinová s témou: „Prvá pomoc pri krvácaní z pažerákových varixov a následná starostlivosť o pacienta z pohľadu ZA“. Tému spracovali pod odborným vedením triednej učiteľky Mgr. Martiny Štibranej.

Všetky prezentované práce boli hodnotené zúčastnenými vyučujúcimi a na základe tohto hodnotenia boli prvé tri ocenené. Prvé miesto získala práca Claudie Kukumbergovej zo SZŠ Dunajská Streda na tému: „Zásady správneho kŕmenia pacienta s poruchou prehĺtania, prevencia aspirácie“. Prezentáciu spracovala pod vedením PhDr. Márie Horváthovej. Táto práca bola hodnotená ako najlepšia aj publikom, ktoré tvorili žiaci odboru ZA.

Pozvanie na podujatie tento rok prijala aj vedúca sestra Domu Božieho milosrdenstva Belveder Mgr. Jana Popundová a vedúca sestra Hepatologicko – gastroenterologicko – transplantačného oddelenia FNsP F.D. Roosevelta, PhDr. Jana Vnenčáková, ktorá obohatila odborný program prednáškou.

Podľa ohlasov zúčastnených je zrejmé, že podujatie sa teší veľkej obľube. Podporuje snahu o zvyšovanie odbornosti a zároveň je dobrou príležitosťou na stretnutie a výmenu skúseností žiakov a vyučujúcich z iných Stredných zdravotníckych škôl Slovenska. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie budúci školský rok.

Autor: PhDr. Katarína Francisciová