Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Inovačný workshop

Dňa 18.10.2018 sa v Strednej zdravotníckej škole uskutočnil inovačný workshop zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u žiakov. Inovačný workshop je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR. Inovačný workshop bol zostavený v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počas workshopu sa žiaci mohli oboznámiť s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikovali na príklade z praxe. Workshopu sa zúčastnili žiaci z triedy III. FL B.

Autor: PhDr. Karol Kováč