Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Výstava "The Human Body"

Dňa 8. novembra 2012 žiačky študijných odborov farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, zdravotnícky asistent navštívili v priestoroch Incheby v Bratislave výstavu The Human Body, kde s odborným výkladom poslucháča Lekárskej fakulty UK videli jednotlivé orgánové sústavy ľudského tela a mohli si tým prehĺbiť a rozšíriť svoje teoretické vedomosti z vyučovacieho predmetu Anatómia a fyziológia človeka.

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.