Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Hodina deťom – Na pomoc deťom je vždy správny čas

Žiaci našej školy sa ako dobrovoľníci zapojili dňa 21.3.2023 do projektu Hodina deťom. Hodina deťom pomáha deťom v jednorodičovských rodinách a práve 21. marec je dňom, kedy si celý svet pripomína, akou výzvou je pre mnohé rodiny takáto situácia.

Do zbierky sa zapojilo10 dobrovoľníckych dvojíc a spoločne vyzbierali krásnych 668 EUR.Víťazkami zbierky sa stali Barborka Rovná a Natália Jankovová , ktoré vyzbierali vyše 200 EUR. Do zbierky sa finančnou čiastkou zapojili aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci a samozrejme aj žiaci školy.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dobrej veci.

Autor: Dobrovoľníci a PhDr. Miroslava Ružičková