Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Gaudeamus – Akadémia 2019

Výchovná poradkyňa PaedDr. Ľubica Betková aj v tomto školskom roku v rámci kariérového poradenstva pripravila pre žiakov štvrtých ročníkov exkurziu na veľtrh Gaudeamus – Akadémia.

25. septembra 2019 v priestoroch Incheby v Bratislave žiaci získali cenné informácie o možnostiach ďalšieho štúdia. Mohli si vyberať z viac ako 7 000 študijných programov. Na veľtrhu boli zastúpené aj univerzity a vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Rakúska, Talianska a Nemecka.

Na prednáškach vybraných vysokých škôl sa dozvedeli podrobnejšie informácie o štúdiu, fakultách, študijných programoch, vybavení školy i aktivitách, ktoré im univerzity ponúkajú.

Priamo na veľtrhu sa mohli tiež otestovať a zistiť, na ktoré študijné programy majú najlepšie predpoklady.

Veríme, že účasť na veľtrhu pomohla žiakom v zásadnom rozhodnutí o ich budúcnosti, ktorým voľba ďalšieho štúdia po maturite iste je.

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková