Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Turnaj chlapcov vo florbale 2012

Dlho očakávaný turnaj chlapcov vo florbale bol na našej škole zorganizovaný 8.2.2012. Na zahájení turnaja bol aj pán riaditeľ PaedDr. Michal Straka. Vyzval žiakov, aby síce prejavili športového ducha, ale v medziach zásad fair-play. Potom Mgr. Július Dobrý povedal úvodné pokyny.

Po oficiálnom úvode mohli prebehnúť samotné zápasy. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev. Koľko bolo všetkých zápasov, ak každé družstvo hralo s každým raz? Neviete? Nevadí, pozrite si niekoľko momentov.

...a ešte zopár zásahov brankárov...

Miestami vznikala na turnaji hustá atmosféra a to pri hre, ale aj pri povzbudzovaní zúčastnenými študentmi.

Nebudeme tu hľadať vinníkov. Pripomenieme len starogrécku myšlienku úplného súladu telesnej a duševnej krásy: kalokagatiu. Bol to ideál gréckej výchovy, pri ktorom išlo o snahu zosúladiť krásu a dobro. Výsledkom mala byť harmonicky, fyzicky a duševne, ale hlavne mravne kultivovaná osobnosť.

... a to by sme vám, milí naši študenti a študentky, priali.

Na záver zostalo už len vyhodnotenie turnaja a blahoželanie víťazom: družstvu 3.MAS.

A koľko bolo vlastne tých zápasov?

Autor: Mgr. Erik Nechala