Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Florballový turnaj 2016

Termín : 4.2.2016

Miesto : hala SZŠ

Turnaja sa zúčastnili chlapci týchto tried : I.MAS, II.MAS, III.MAS, IV.MAS, MIX. MIX reprezentovali chlapci ostatných odborov. Turnaj otvoril Mgr. Erik Nechala. Po krátkom spresnení pravidiel začalo zápolenie. Turnaj mal dobrú úroveň, neprišlo k žiadnemu zraneniu a ani k žiadnemu porušeniu školského poriadku. Turnaj mal dramatické vyvrcholenie nakoľko družstvá II.MAS a MIX mali zhodu bodov a preto sa rozhodovalo v samostatných nájazdoch. Úspešnejšie bolo družstvo II. MAS.

Konečné poradie:

Autor: Mgr. Július Dobrý