Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Educafilm 2013

Dňa 2. mája 2013 sa uskutočnil vo veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici jubilejný 10. ročník súťažnej prehliadky didaktických multimediálnych programov s témou: Digitálne technológie v inovácii vzdelávania. Už tradične túto aktivitu organizovalo Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica a záštitu nad týmto ročníkom prevzali minister školstva D. Čaplovič, europoslanec a predseda BBSK V. Maňka a primátor B. Bystrice P. Gogoľa, ktorý celé podujatie otvoril spolu s podpredsedom BBSK L. Topoľským. V prvej časti prehliadky vystúpili so zaujímavými prednáškami dvaja vynikajúci odborníci z oblasti IT, páni S. Slačka a B. Parobek.

Z prihlásených diel študentov stredných škôl a ich učiteľov boli odbornou porotou vybrané a počas druhej časti prehliadky aj prezentované nasledovné práce:

Na prehliadke sa okrem súťažiacich a hostí zúčastnilo 81 študentov stredných odborných škôl z Banskej Bystrice.

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.