Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

EDUCAFILM 2008

EDUCALFILM 2008 – 6. súťažná prehliadka didaktických videofilmov a multimediálnych programov.