Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Divadelné predstavenie November 1989 – online

V mesiaci november si žiaci prvých ročníkov (1. FLA, 1. FLB, 1. PS, 1. ZL) pripomenuli udalosti 17. novembra roku 1989 prostredníctvom divadelného predstavenia.

Divadelné centrum v Martine pripravilo autorskú dokumentárnu inscenáciu November 1989 a jej špeciálne spracovanie do online aplikácie. „Ide o netradičné prepojenie divadla a zážitkového vzdelávania. Prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí ukazuje totalitné praktiky bývalého režimu (sledovanie ŠTB, domové prehliadky, obmedzovanie slobody, úteky cez hranice), objasňuje pád režimu v roku 1989 a nedokonalú snahu o nastolenie demokratického poriadku. Dej je niekoľkokrát zastavený otázkami, na ktoré je treba odpovedať. Ďalej ho prerušujú krátke prednáškové vstupy, objasňujúce niektoré okolnosti deja.“

Žiaci po pozretí video-dokumentu mali za úlohu vyplniť interaktívny test, v poslednej úlohe odpovedali na otázky: Čo by ste chceli zmeniť? Čo by ste napísali na transparent, s ktorým by ste išli na demonštráciu? Najčastejšie písali: spravodlivosť, sloboda, rovnaké práva pre všetkých, vyššie platy, ekologickejšie prostredie, ale aj väčšia podpora školstva, zdravotníctva a vedy.

Video-dokument nenásilnou formou prepája historické udalosti s dnešnými, nekončí pred tridsiatimi rokmi, ale v súčasnosti, zážitkovou formou vzdeláva o našej histórii.

Zdroj: https://divadelnecentrum.online/inscenacie/november-1989

Autor: Mgr. Zuzana Huľuková