Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Deň vody 2017

Naše životy nevyhnutne závisia od využívania prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem. Zároveň každý z nás za sebou zanecháva stopy na životnom prostredí. Vplyv ľudských aktivít na planétu Zem sa zisťuje metódou, ktorá sa označuje ako ekologická stopa.

V rámci Svetového dňa vody 2017 žiaci I.ZL navštívili priestory Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Špecialisti odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania priblížili žiakom aktuálnu tému problematiky odpadových vôd prostredníctvom premietania filmu a tematickej prednášky spojenej s diskusiou. Diskutovali o problematike konzumného spôsobu života a veľkých nárokoch na spotrebu vody. Pomocou hravých aktivít sa žiaci dozvedeli o ekologickej stope rôznych potravín.

Na záver spoločne zhrnuli, že múdrymi rozhodnutiami a uvedomelým spotrebiteľským správaním je možné chrániť Zem a zároveň aj seba.

Autor: Mgr. Marta Martvoňová