Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Deň narcisov 2017

Dňa 7.4.2017 žiaci Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici podporili svojou dobrovoľnou účasťou 21. ročník finančnej zbierky Deň narcisov. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj týmto spôsobom chceme odovzdať onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, a že majú našu podporu.

Autor: Mgr. Markéta Zádrapová