Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školské kolo Chemickej olympiády – kategória EF – úroveň F

Školské kolo Chemickej olympiády riešil žiak Martin Pisár z III. FL A triedy. Úlohy teoretickej časti pozostávali zo Všeobecnej a fyzikálnej chémie, Biochémie, Organickej chémie a Analytickej chémie, ktoré mal možnosť riešiť 3,5 hodiny. Praktická časť v rozsahu 4,5 hodiny bola zameraná na úlohy z Analytickej chémie – zistenie hmotnostného zlomku kyseliny salicylovej v prípravku PASTA ZINCI OXIDUM CUM ACIDO SALICYLICO.Za obidve časti Martin Pisár získal 68,8 bodov z maximálneho počtu 100 bodov a stal sa úspešným riešiteľom CHO.

Blahoželáme !

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.