Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Červené stužky 2021

Naša škola sa každoročne zapája do kampane Červené stužky a inak tomu nebolo ani tento rok. Dňa 25. 11. 2021 sme zorganizovali v 2. MAS triede prednášku a besedu o ochorení AIDS a myšlienke samotnej kampane. Autormi prednášok boli žiaci. Ostatní v triede vyrábali červené stužky. Našiel sa aj šikovný výtvarne nadaný spolužiak, ktorý nakreslil plagát s touto tématikou. Ten sme vytlačili a spoločne vytvorili nástenku. O kampani sme cestou školského rozhlasu informovali všetkých žiakov a učiteľov školy. Zároveň sme záujemcom rozdali červené stužky, ktoré niektorí nosili do 1. 12., kedy kampaň vrcholí.

Autor: PhDr. Katarína Francisciová