Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

1. miesto v okresnom (dekanátnom) kole Biblickej olympiády 2017

Dňa 22. marca 2017 sa v pastoračnom centre sv. Gorazda na námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné (dekanátne) kolo Biblickej olypiády. Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl patriacich do dekanátu Banská Bystrica mesto. Medzi nimi boli družstvá zo Športového gymnázia, Konzervatória, Strednej odbornej školy pod Bánošom, Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu a z našej školy - Strednej zdravotníckej školy. Našu školu úspešne reprezentovali študentky 1. ročníka odboru farmaceutický laborant Janka Hazuchová, Lucia Kovaličková, Miroslava Boškajová a 1. ročníka odboru masér Monika Blahyjová. Téma tohto ročníka Biblickej olympiády bola – Zápas o pravé hodnoty. Študentky sa na olympiádu pripravovali podrobným štúdiom biblických kníh Genesis, Daniel, Sudcov a list Efezanom. V súťažnom „zápase“ získalo družstvo Strednej zdravotníckej školy 1. miesto a postupuje do krajského (diecézneho) kola, ktoré sa uskutoční 26. apríla 2014 v Badíne. Gratulujeme!

Autor: Ing. Erika Lišaníková