Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Beseda s lekárkou

Dňa 15.3. 2023 sme na našej škole spolu so školskou psychologičkou Mgr. Luciou Janigovou privítali pani doktorku gynekologičku MUDr. Janku Uhliarovú, ktorá žikaom I. ročníka prišla odborne predniesť témy týkajúce sa intímneho života mladistvých, zároveň vysvetlila a poukázala na niektoré problémy a riziká, ktoré s ním súvisia. Svoj čas venovala aj otázkam prenosu pohlavných chorôb, vysvetlila výhody a nevýhody užívania antikoncepcie, nabádala žiačky aj žiakov k dôkladnej intímnej hygiene a zároveň poukázala na výhody očkovania proti vírusu HPV. Celá prednáška prebiehala vo forme diskusie a žiaci sa často sami hlásili a vyjadrovali k danej téme.

Prednáška bola rozdelená na dve časti a jednu prestávku.

V prvej časti sa pani doktorka venovala spomínaným témam. Po jej skončení požiadala žiakov, aby anonymne napísali otázku/dotaz/pripomienku/ na pripravený papier. Po prestávke odpovedala na všetky otázky a bolo ich veru neúrekom. Uviedla, že sama je príjemne prekvapená, čo všetko ich zaujíma a na čo všetko chcú dostať odbornú odpoveď, prípadne si vypočuť názor odborníka.

Strávili sme s ňou veľmi príjemné a prospešné doobedie a veríme, že sa v budúcnosti ešte spolu na pôde našej školy stretneme.Už teraz sa tešíme a .... ďakujeme.

Autor: Mgr. Lucia Janigová, PhDr. Miroslava Ružičková