Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Dobrovoľníci na Banskobystrickom maratóne

V nedeľu 8. septembra 2013 sa uskutočnil 2. ročník Banskobystrického maratónu. Študenti Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici boli tiež súčasťou tímu dobrovoľníkov, ktorý sa podieľal na úspešnom priebehu týchto pretekov. Jednotlivé skupiny dobrovoľníkov boli zadelené na stanovištia v blízkosti pretekárskej trate. Študenti odboru zdravotnícky asistent zabezpečovali zdravotnícky dozor v hliadkach prvej pomoci. Ostatní študenti pomáhali pri ďalších úlohách súvisiacich s organizáciou tohto podujatia.

Všetkým dobrovoľníkom patrí veľké poďakovanie.

Autor: Mgr. Viera Macková