Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školské aktivity máj 2012

„Sexuálne správanie mládeže, prevencia pohlavne prenosných chorôb, antikoncepcia, neželané tehotenstvo a sexuálne orientované trestné činy mladistvých.“

Prednáška spojená s besedou bola uskutočnená v rámci výchovy mládeže k zdravému životnému štýlu a bola cielene zameraná na 15-16 ročnú mládež. Netradičná forma a osobnosť MUDr. R. Uzla, CSc., dali školskej akcii zaujímavý a nekonvenčný charakter.


Autor: PaedDr. Ľubica Betková

Fotogaléria z aktivity:


„Nástrahy socialnych sietí.“

Prednáška spojená s besedou bola uskutočnená v rámci výchovy mládeže k zdravému životnému štýlu a prevencie sociálno-patologických javov v škole, bola cielene zameraná na 15-16 ročnú mládež. Tvorivé aktivity, hry, zážitková forma práce dali školskej akcii zaujímavý vzdelávací charakter. Žiaci si osvojili praktické zručnosti v práci so sociálnymi sieťami a teoretické vedomosti z oblasti bezpečnej on-line komunikácie. Výstupom ich práce boli nástenné propagačné materiály.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková


Fotogaléria z aktivity:


„Obchodovanie s ľudským mäsom.“

Prednáška spojená s besedou bola uskutočnená v rámci výchovy mládeže k zdravému životnému štýlu a prevencie sociálno-patologických javov v škole, bola cielene zameraná na 16-17 ročnú mládež. Tvorivé aktivity, hry, zážitková forma práce dali školskej akcii zaujímavý vzdelávací charakter. Žiaci si osvojili teoretické vedomosti z oblasti bezpečnej on-line komunikácie, pracovno-právnych vzťahov, pracovných agentúr, násiliu páchanému na mladistvých. Výstupom ich práce boli nástenné propagačné materiály.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková


Fotogaléria z aktivity:


„Športom ku zdraviu.“

Športová akcia sa realizovala v rámci výchovy mládeže k zdravému životnému štýlu. Bola cielene zameraná na 15-17 ročnú mládež. Športové aktivity, hry, dali školskej akcii motivačno – emočný charakter. Žiaci si preverili praktické športové zručnosti z oblasti športových hier a vybraných atletických disciplín. Víťazi jednotlivých ročníkov budú odmenení na konci školského roka 2011/2012.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková


Fotogaléria z aktivity: