Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Ako sme hrali divadlo

Na koniec roka 2022 sa niektorí naši žiaci intenzívne pripravovali od konca októbra. Z iniciatívy P. Bartoša z III. PS sme postupne poskladali tím 58 žiakov a postupne vytvárali príbeh, ktorému sme dali názov Prvé Vianoce. Cieľom bolo predstaviť príbeh tých prvých Vianoc, keď sa narodil Ježiš Kristus a okolnosti, ktoré Jeho narodenie sprevádzali. Pri tvorbe scenára sme vychádzali z historicky dostupných a overiteľných prameňov.

Práce nás čakalo neúrekom. Po vyučovaní sme počas týchto dvoch mesiacov v školskej aule vytvárali kulisy – stavali sme Betlehem – prístrešok pre Sv. rodinu s Dieťatkom; kráľovské sídlo pre Herodesa, a vojakov, dotvárali priestor pre tanečnice a zákonníkov. Vytvárali kulisy pre pastierov ako ohnisko, pastierske palice, stromy, ako aj kulisy pre troch mudrcov. Vďaka D. Ďuriškovej z II. FL vznikol obraz historickej dediny v Betleheme. Hľadali sme a našli priestor pre domček Jozefa a Márie, ako aj priestor pre hostinského a hostinskú. Nechýbala ani reklama na pripravované dielo; dve žiačky H. Demeterová a Z. Valkošáková z II. PS navrhli a vytvorili plagát. Príbeh bol popretkávaný piesňami, ktoré poctivo nacvičoval zbor z ôsmich žiakov aj s hudobnými nástrojmi ako klavír, gitara, dvoje huslí. Iste, stretávali sa aj herci, ktorí nacvičovali jednotlivé scény najskôr po skupinkách, a dva týždne pred vystúpením aj spoločne na generálkach spolu aj so zborom.

Bolo veľmi milé sledovať našich žiakov, ako využívali svoje talenty a dary pri tvorbe tohto diela, ako sa sami vedeli motivovať, zjednotiť pri práci. Atmosféru na skúškach pretkával smiech, humor, dobrá nálada, ale i zodpovednosť a ochota priložiť ruku k dielu.

Po dvoch mesiacoch príprav a skúšania čakalo na hercov vystúpenie v posledný vyučovací týždeň tesne pred vianočnými prázdninami. Aula sa zmenila na nepoznanie – prázdny priestor sa zrazu premenil na veľkú scénu s kulisami, 32 hercami, slovom a hudbou. Celkovo žiaci odohrali príbeh štyrikrát pre jednotlivé ročníky a jedno prekvapenie pre všetkých zamestnancov školy. Vďaka týmto mladým ľuďom, ich ochote a obete sa podarilo dobré dielo, ktoré prispelo k dotvoreniu vianočnej atmosféry v škole. Špeciálne poďakovanie patrí vedeniu školy za podporu, Rade rodičov za finančnú príspevok, Štátnej opere v Banskej Bystrici za zapožičanie kostýmov, všetkým kolegom, našim rodinám, a Pánu Bohu za ochranu tohto diela.

Autor: PaedDr. Anna Fodorová