Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aj učiť sa treba naučiť

Keď hovoríme o učení sa niečoho nového, musíme povedať, že nie je ani tak podstatné, koľko hodín venujeme učeniu sa nových zručností a vedomostí, ale to, pomocou ktorých metód a techník sa učíme, či si vieme vybrať takú metódu alebo techniku, pomocou ktorej sa dokážeme naučiť čo najviac a či sa vôbec správne učiť vieme.

Dňa 21.9.2020 sa žiaci II. PS triedy pod vedením školskej psychologičky Mgr. Lucii Janigovej venovali práve tejto problematike.

Na besede o efektívnom učení spoločne premýšľali o tom, čo ich v učení brzdí a čo sa s tým dá robiť, ako pracovať s rôznymi prekážkami v učení. Premýšľali o tom, ktoré predmety sú pre žiakov náročnejšie a prečo, a snažili sa uvažovať nad tým, akým spôsobom ku konkrétnym predmetom zaujať postoj. Veľkou témou bola, ako u väčšiny žiakov, motivácia. Žiaci si mohli urobiť test o tom, čo ich najviac motivuje do učenia, overiť si čo na nich najviac platí. Okrem toho, že je dobré vedieť PREČO sa nám oplatí učiť, je dobré vedieť aj ako na to. Jedna z pomôcok k učeniu je, vedieť ČO POTREBUJEM aby som sa niečo naučil. Žiaci si urobili krátky test, na ktorom sa pokúsili zistiť akým sú učiacim typom a čo je pre daný učiaci typ najvhodnejšie v procese učenia, resp. čo všetko zo svojich schopností, môžu využívať efektívne.

Autor: PhDr. Miroslava Ružičková